Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và

nhỏ Thị trấn Phùng - TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3363 7236
Fax: 024 3363 7241
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.troplast.vn